VI Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych “Nad Srebrną”

18 listopada 2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim po raz kolejny była organizatorem spotkania wydawców publikacji regionalnych powiatu mińskiego. Tym razem wśród wydawców znaleźli się również przedstawicie Gminy Mińsk Mazowiecki.
Andrzej Jaworski – radny gminy oraz Daria Lisiecka – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki zs. w Stojadłach, to współautorzy publikacji “50 lat Gminy Mińsk Mazowiecki”.
Podczas spotkania wygłosili referat pt. „Miński obwarzanek”, w którym przedstawili krótką charakterystykę gminy oraz  kulisy powstania książki. Nie zabrakło również informacji na temat działalności biblioteki gminnej.
Publikację można było nabyć na stoisku wydawniczym.
Książka do nabycia również w siedzibie biblioteki.