Zasady funkcjonowania w czasie epidemii

Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołano na obszarze Polski stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Z tym też dniem utraciło moc Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.