Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach 29.03.2021

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk mazowiecki z siedzibą w Stojadłach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy   dnia   kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:www.bp-gminamm.pl/

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach

Adres korespondencyjny: ul. Południowa 20 05-300 Mińsk Mazowiecki

Telefon: +48 25 758 03 52

e-mail : gbpminskmazowiecki@onet.eu

Data publikacji strony internetowej:  11.12.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   29.03.2021

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.bp-gminamm.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych/  Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:.

 • pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf. docx, nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1.
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani tłumaczenia na język migowy.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach

 • Jedno wejście od ul. Południowej 20 wyposażone w podjazd i poręcze na dwóch wysokościach dla osób z niepełnosprawnościami, np. dla wózków inwalidzkich.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.
 • Stanowisko obsługi bibliotecznej znajduje się przy wejściu dla biblioteki.
 • Cały budynek znajduje się na jednym poziomie, bez progów.
 • Drzwi wejściowe do biblioteki swoją szerokością zapewniają dostęp do wózków, jednak przejścia między regałami szerokością nie zapewniają dostępu dla wózków.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Brak  wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z  niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i  psem przewodnikiem.
 • Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.
 •  W wypożyczalni udostępnione są audiobooki, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku. Bibliotekarze pomagają również w wyborze książek z większą czcionką.

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach 23.09.2020

 

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk mazowiecki z siedzibą w Stojadłach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy   dnia   kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:www.bp-gminamm.pl/

 

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach

Adres korespondencyjny: ul. Południowa 20 05-300 Mińsk Mazowiecki

Telefon: +48 25 758 03 52

e-mail : gbpminskmazowiecki@onet.eu

 

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bp-gminamm.pl/

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:  11.12.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   23.09.2020

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.bp-gminamm.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– podwyższony kontrast

– powiększenie wielkości liter na stronie

– dostępność strony www jest możliwa z poziomu klawiatury

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach Urszula Mastalerz
 • Telefon: +48 25 758 03 52
 • e-mail : gbpminskmazowiecki@onet.eu

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1.Siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach

 • Jedno wejście od ul. Południowej 20 wyposażone w podjazd i poręcze na dwóch wysokościach dla osób z niepełnosprawnościami, np. dla wózków inwalidzkich.
 • Stanowisko obsługi bibliotecznej znajduje się przy wejściu dla biblioteki.
 • Cały budynek znajduje się na jednym poziomie, bez progów.
 • Drzwi wejściowe do biblioteki swoją szerokością zapewniają dostęp do wózków, jednak przejścia między regałami szerokością nie zapewniają dostępu dla wózków.
 • Brak toalety dla niepełnosprawnych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Na parkingu brak miejsc dla osób z  niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i  psem przewodnikiem.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w  druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.