Gminny Konkurs Fotograficzny

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w Gminnym Konkursie Fotograficznym na 50-lecie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody pieniężne (w grupach wiekowych 12-17 lat oraz od 18 r. ż.):

I nagroda w wysokości 400,00 zł;

II nagroda w wysokości 300,00 zł;

III nagroda w wysokości 200,00 zł.

Termin nasyłania prac: do 15.10.2023 r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

Plakat promujący Gminny Konkurs Fotograficzny "Nasze zabytki" zorganizowany przez Gminę Mińsk Mazowiecki z okazji 50-lecia Gminy