Informacja o dofinansowaniu

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki zs. w Stojadłach jest beneficjentem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. W 2021 roku biblioteka uzyskała dofinansowanie w wysokości 3.725,00 zł  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za które zakupiła 142 wol. książek, w tym:

  • literatura piękna dla dzieci – 30 wol.
  • literatura piękna dla dorosłych – 74 wol.
  • literatura popularnonaukowa – 38 wol.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „NPRCz 2.0” w latach 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.