Warsztaty “Solidarność ma znaczenie”

W dniach 11-14 maja 2021 roku odbyły się warsztaty online pt. “Solidarność ma znaczenie”, prowadzone przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. W warsztatach połączonych z  interaktywną dyskusją wzięli udział uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej w Janowie i Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce, w sumie

75 osób. Tematem spotkań były wartości europejskie, polityka spójności oraz obecność Unii Europejskiej w danym regionie. W trakcie warsztatów młodzi ludzie poznali zagadnienie polityki spójności, zastanawiali się, co można zmienić w najbliższym otoczeniu.