Tydzień Bibliotek

Powiększ obraz

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2017

8-15 MAJA

To czas  XIV  edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek , którego organizatorem jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Celem Tygodnia Bibliotek jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
Hasło Tygodnia Bibliotek 2017 brzmi „Biblioteka. Oczywiście!”.
W tym  majowym tygodniu, podobnie jak w latach ubiegłych, biblioteki organizują szereg spotkań promujących książkę i czytelnictwo oraz własną placówkę.