Tydzień Bibliotek 2016

Powiększ obraz

W dniach 8 -15 maja  – XIII edycja programu Tydzień Bibliotek pod hasłem Biblioteka inspiruje.


Głównym celem programu jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenia prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.|