Regionalia

Czy wiesz, że w zbiorach naszej biblioteki w dziale Regionalia znajdziesz materiały, dokumenty oraz dzieła dotyczące naszego regionu? Ich tematem jest historia i kultura lokalna spisana na podstawie źródeł historycznych, wspomnień mieszkańców oraz fotografii.

Posiadamy ponad 300 woluminów literatury regionalnej. Pozycje najczęściej otrzymujemy nieodpłatnie od autorów związanych z powiatem mińskim, za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim (pełniącej rolę biblioteki powiatowej).

W roku 2021 do naszych zbiorów trafiły m.in.:
1. Czajka S. Sienniczanie w bitwie warszawskiej 1920 roku, Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy, 2020.
2. Dziedzictwo kulturalne : produkt lokalny atrakcją turystyczną, Fotopia, 2020.
3. Gmina Jakubów : alfabet wspomnień, Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie, 2020.
4. Kłos L. Włodarze Mińska Mazowieckiego XIX – XXI wiek, Muzeum Ziemi Mińskiej, 2020.
5. Na cegle pisane : historia miasteczka Cegłów, Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie, 2021.
6. Nowik A.M. Mensko : źródła pisane, Muzeum Ziemi Mińskiej, 2021.
7. Rocznik Mińskomazowiecki. T. 28, TPMM, 2020.
8. 30 lat Gminy Dobre : 1990-2020, Paweł Drzewiński Dobryprojekt, 2020.

Dostępne już wkrótce:
1. Grzesiak Z. 600 lat Parafii Pw. NNMP w Mińsku Mazowieckim, Poligrafia wydawnictwo Żelazo, 2021.
2. Kuć B.  Miejsca pamięci narodowej Gminy Stanisławów, Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne, 2021.
3. Mińsk Mazowiecki i okolice w gazetach polskich z lat 1825-1939 ze zbiorów Muzeum Ziemi Mińskiej, Muzeum Ziemi Mińskiej, 2021.
4. Sumińska A. Spotkanie z Mińskiem Mazowieckim, Fotopia, 2021.
5. VI wieków Mińska Mazowieckiego, Tom 3. Mińsk Mazowiecki w XVI-XVIII wieku,
Muzeum Ziemi Mińskiej, 2021.

Oferujemy również czasopisma o tematyce lokalnej: Co słychać?, Głos Ziemi Mińskiej, Mazowsze. Serce Polski.

Wszystkich miłośników literatury regionalnej zapraszamy do biblioteki.

książki
książki na półce