Zawód: bibliotekarz

Wizyta 5-latków ze stojeckiego przedszkola, powszechnie znanych jako Pszczółki, podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbyła się pod hasłem: lubimy chodzić do biblioteki!

W trakcie spotkania dzieci poznały tajniki zawodu bibliotekarza, oglądały nowości wydawnicze, a także stworzyły ściankę, którą prezentujemy poniżej.

napis na tablicy: Lubimy chodzić do biblioteki