Otwieramy się dla Czytelników

Uprzejmie informujemy, że od 31 maja 2021r. wznawiamy wolny dostęp do półek oraz działalność czytelni w reżimie sanitarnym.

  • w bibliotece może przebywać maksymalnie 5 osób z wyłączeniem bibliotekarzy,
  • przed wejście do biblioteki prosimy o dezynfekcję dłoni lub założenie rękawiczek jednorazowych,
  • w bibliotece obowiązuje nakaz zakrywania maseczką ust i nosa,
  • prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od siebie,
  • zwracane książki prosimy wkładać do wyznaczonego pudełka,
  • książki poddawane są 3-dniowej kwarantannie.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie stosownie do sytuacji.