Ogólnopolskie Wybory Książek – WYNIKI

Serdecznie dziękujemy uczniom i czytelnikom za udział w Ogólnopolskich Wyborach Książek zorganizowanych w naszej bibliotece w dniach 12 – 14 czerwca 2024 r.

Zadaniem uczestników było wpisanie tytułów 3 najciekawszych książek przeczytanych w ciągu ostatnich dwóch lat na karcie do głosowania i oddanie głosu w lokalu wyborczym (w bibliotece).

W głosowaniu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i średnich.

Największą ilość głosów uzyskały następujące tytuły książek:

  1. Harry Potter (seria) – J. K. Rowling
  2. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek – J. Bednarek
  3. Fala – M. Krasowska
dzieci głosują

Cele akcji:

  • Poznanie faktycznych preferencji czytelniczych uczniów.
  • Zebranie materiału pomocnego podczas zakupów w ramach NPRC.
  • Promocja biblioteki w ramach szkoły jako miejsca aktywnego i otwartego na preferencje uczniów.
  • Promocja bibliotek w środowisku oświatowym.
  • Włączenie się środowiska bibliotekarzy do dyskusji nad zmianą kanonu lektur.
  • Promocja czytania książek dla przyjemności, według swoich preferencji.