Miejsce pamięci Kazimierza Przekory

26 kwietnia 2022 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej odsłonięto tablicę upamiętniającą postać Kazimierza Przekory zamordowanego za pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej.
Uroczystość odbyła się w ramach programu Instytutu Pileckiego „Zawołani po imieniu”, którego celem jest wydobycie z niepamięci historii Polaków, którzy za ratowanie Żydów skazanych na Zagładę zapłacili życiem własnym i swoich najbliższych.

Napis na tablicy:

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca
Jan Paweł II

PAMIĘCI KAZIMIERZA PRZEKORY
ZAMORDOWANEGO PRZEZ NIEMCÓW
2 LIPCA 1943 ROKU
ZA POMOC ŻYDOM

PAMIĘCI ZAMORDOWANYCH
TRZECH NIEZNANYCH Z IMIENIA ŻYDÓW
KTÓRYM POMAGAŁ

Mieszkańcy
Instytut Pileckiego
Huta Mińska
Kwiecień 2022 roku

Miejsce pamięci Kazimierza Przekory

Kazimierz Przekora  (1900-1943) – s. Feliksa i Kazimiery z d. Stolarczyk, ur. 14.08.1900 r. we Włodawie, woj. lubelskie.
13.11.1918 r. dołączył jako ochotnik do tworzącego się na Lubelszczyźnie 7. Pułku Ułanów i walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie pozostał w Pułku awansując 01.12.1922 r. do stopnia plutonowego, dwa miesiące później mianowany podoficerem zawodowym.
15.11.1924 r. zawarł związek małżeński z zamieszkującą w Hucie Mińskiej Heleną Miąsek. Przez pewien czas mieszkał tam wraz z małżonką, następnie przeprowadzili się do Mińska Mazowieckiego.
W 1925 r. ukończył szkołę podoficerską Ciężkich Karabinów Maszynowych. W czasie trwającej 21 lat służby w 7. Pułku Ułanów Lubelskich zajmował różne stanowiska, m.in. zastępcy dowódcy plutonu, szefa szwadronu, podoficera kancelarii dowódcy pułku, kierownika magazynu żywnościowego.

Otrzymał następujące odznaczenia:

  • Krzyż Walecznych za wojnę polsko-bolszewicką
  • Brązowy Krzyż Zasługi
  • Medal pamiątkowy za wojnę 1918-1921
  • Medal pamiątkowy 10-lecia odzyskania niepodległości
  • Brązowy Medal za długoletnią służbę
  • Łotewski Medal pamiątkowy 1918-1928

Na wojnę 1939 r. wyruszył z drugim rzutem 7. Pułku Ułanów Lubelskich jako starszy wachmistrz i brał udział w walkach na Lubelszczyźnie. Po rozwiązaniu oddziału pod koniec września powrócił do domu. W czasie wojny ponownie zamieszkał w Hucie Mińskiej.
02.07.1943 r. w wyniku obławy zorganizowanej przez Niemców na tzw. „obszarze politycznym” obejmującym Hutę Mińską, Cielechowiznę i Gliniak, został zatrzymany, a następnie rozstrzelany przez niemieckich żandarmów za ukrywanie Żydów.

Źródło:

Fedorowicz P., SYLWETKI. Kazimierz i Antoni Przekora, Rocznik Mińskomazowiecki, t. 26, 2018, ISSN 1232-633X.

https://instytutpileckiego.pl/pl/instytut/kalendarz/upamietnienie-kazimierza-przekory