Komunikat Wójta Gminy Nr 1 – Pomoc Ukrainie

Szanowni Państwo, wojna na Ukrainie trwa. Cała Polska, w tym mieszkańcy naszej gminy są zaangażowani w akcje udzielania pomocy ludziom uciekającym przed wojną oraz Tym, którzy zostali na terenie Ukrainy. Ważne jest, by ta pomoc była skoordynowana i trafiła tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Rząd RP utworzył specjalną stronę internetową, na której można:

  • zgłosić chęć pomocy – zgłoszeń mogą dokonywać osoby prywatne, organizacje pozarządowe oraz firmy;
  • poszukać pomocy – będąc obywatelem Ukrainy w Polsce lub będąc na Ukrainie.

Zachęcam do odwiedzenia strony: www.pomagamukrainie.gov.pl

Wszystkie osoby, które prowadzą działania pomocowe dla osób przybywających z Ukrainy, przede wszystkim te, które przyjęły takie osoby pod swój dach, prosimy o przekazanie informacji o tym fakcie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim pod nr: +48 25 756 25 79 lub na adres e-mail: gops@gops.minskmazowiecki.pl.
W informacji, prosimy o podanie danych dotyczących przyjętych osób, tj.:

  1. Liczby osób
  2. Wieku
  3. Płci
  4. Obecnego miejsca pobytu

Dane pozwolą na zapewnienie pomocy i bieżącą ocenę potrzeb osób przebywających na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Gminy Mińsk Mazowiecki

Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszystkich potrzebach ludności ukraińskiej przebywającej na terenie naszej gminy poprzez strony internetowe oraz portal społecznościowy Facebook. Po analizie sytuacji będziemy prowadzić skoordynowanie zbiórki środków pierwszej potrzeby i innych potrzebnych rzeczy.

Możliwość przyjęcia obywateli Ukrainy uciekających przed wojną do własnych domów i lokali

Na terenie naszej gminy są wyznaczone miejsca pobytu dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Obecnie są jeszcze wolne miejsca dla osób przybywających na teren naszej gminy. Istnieje prawdopodobieństwo, że z czasem ilość osób przybyłych będzie większa od liczby dostępnych miejsc. Dlatego prosimy mieszkańców naszej gminy, którzy mają możliwości lokalowe i chcą przyjąć uchodźców, aby zgłaszali takie informacje do naszej bazy pod nr +48 25 756 25 79 lub na adres e-mail: gops@gops.minskmazowiecki.pl . Bardzo prosimy aby w informacji wskazać okres, na jaki mogą Państwo udostępnić lokum oraz ilość osób, którą mogą Państwo przyjąć.

Źr. www.minskmazowiecki.pl