Informacja o dofinansowaniu

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki zs. w Stojadłach jest beneficjentem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. W 2022 r. biblioteka uzyskała dofinansowanie w wysokości 3.750,00 zł  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „NPRCz 2.0” w latach 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.

Logo projektu