Historyczne lekcje online

Biblioteka zorganizowała cztery lekcje online, które odbyły się w VI 2021 roku w ramach konkursu „Święto majowe online”, były one nagrodą dla klas laureatów konkursów. Lekcje online dla klas prowadzone były przez głównego specjalistę Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej

w Warszawie. W dniu 8.06.2021 r. odbyły się dwie w lekcji online. W pierwszej  „Polskie symbole narodowe” wzięła udział klas II ze Szkoły Podstawowej w Mariance. Uczennice tej klasy Aniela i Kalina Raszkiewicz zostały laureatkami Gminnego Konkursu “Na rodzinną nutę”. W drugiej „Historia Misia Wojtka” wzięła udział klasa II ze Szkoły Podstawowej w JanowieUczennica klasy II Nina Grabek SP w Janowie zajęła II miejsce w Gminnym Konkursie “Na rodzinną nutę”. Kolejne dwie lekcje odbyły się 17.06.2021 r. W pierwszej „Wojenna odyseja Antka Srebrnego – Monte Cassino” wzięła udział klas V ze Szkoły Podstawowej w Janowie. Uczennica klasy V Karolina Rek zajęła I miejsce w Gminnym Konkursie “Kartka okolicznościowa w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja”. W drugiej lekcji „Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo” – A. Kamiński „Kamienie na szaniec” wzięła udział klas VI ze Szkoły Podstawowej w Stojadłach. Uczniowie tej klasy Adrian Celiński, Karol Chłopik, Krzysztof Lesiński zajęli I miejsce w Międzyszkolnym konkursie historycznym „Konstytucja 3 Maja i czasy stanisławowskiego”. W lekcjach wzięło udział 75 uczniów. Dodatkowo dzięki uprzejmości p. prowadzącej uczniowie otrzymali upominki w postaci gier, komiksów, gadżetów.