Gminna Ewidencja Zabytków

Zabytki nieruchome zlokalizowane w obszarze Gminy Mińsk Mazowiecki

Anielew

1. Dom przy ul. Akacjowej nr 14, drewn., l. 20-XX w.Pobierz

Arynów

2. Cmentarz ewangelicki, pocz. XX w.Pobierz

3. Dom przy ul. Wspólnej nr 13, drewn., l.20-XX w.Pobierz

4. Krzyż przydrożny przy ul. Stanisławowskiej, mur./żeliwo, 1917 r.Pobierz

Brzóze

5. Kapliczka przy Szkole Podstawowej na ul. Szkolnej, mur., l. 50-XX w.Pobierz

Cielechowizna

6. Dom przy nr 14, drewn., l. 20-XX w.Pobierz

7. Dom przy ul. Szkolnej nr 20, mur., l. 30-XX w.Pobierz

Dłużka

8. Dom przy ul. Długiej nr 18, drewn., l. 20-XX w.Pobierz

9. Dom przy ul. Długiej nr 45, drewn., l. 30-XX w.Pobierz

10. Kapliczka przydrożna przy skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Długiej, mur., 1949 r.Pobierz

Gamratka

11. Dom nr 18, drewn., l. 30-XX w.Pobierz

Gliniak

12. Pomnik rodziny Nalazków, obok posesji nr 56, mur., 1968 r.Pobierz

Grębiszew

13. Kapliczka przydrożna przy ul. Wspólnej 47, mur., l. 40-XX w.Pobierz

Huta Mińska

14. Ośrodek Wypoczynkowy przy ul. Mińskiej 2, mur., 2 poł. XIX w.Pobierz

15. Dom przy ul. Długiej 7, drewn., l. 20-XX w.Pobierz

Ignaców

16. Kościół pw. św. Antoniego nr 10, mur., 1898 – 1902 r. nr rej. zab. A-1182 z 2013 r.Pobierz

17. Dom Dziecka nr 10, mur., 1904 r.Pobierz

18. Cmentarz katolicki, pocz. XX w.Pobierz

19. Dom przy drodze do kościoła nr 9, mur., k. XIX w.Pobierz

Janów

20. Pałac przy ul. Lipowej, mur., 1914 r., nr rej. zab. A-331 z 1983 r.Pobierz

21. Park pałacowy przy ul. Lipowej, 2 poł. XIX w., nr rej. zab. A-331 z 1983 r.Pobierz

22. Dróżniczówka przy ul. Warszawskiej nr 77, mur., pocz. XX w.Pobierz

23. Dawna karczma, ob. dom przy ul. Warszawskiej nr 81, mur., k. XIX w.Pobierz

24. Gorzelnia przy ul. Wspólnej, mur., pocz. XX w. nr rej. zab. A-1385 z 2017 r.Pobierz

25. Spichlerz przy ul. Wspólnej, mur., pocz. XX w.Pobierz

26. Dom przy ul. Górnej 49, drewn., pocz. XX w.Pobierz

27. Kapliczka przydrożna przy ul. Górnej 44, mur., 1935 r.Pobierz

Józefów

28. Kapliczka przydrożna nr 2, mur., l. 30-XX w.Pobierz

Karolina

29. Kapliczka przydrożna przy ul. Głównej nr 31, mur., 1935 r.Pobierz

Królewiec

30. Kapliczka przydrożna przy ul. Wspólnej nr 40, mur., 1929 r.Pobierz

Podrudzie

31. Kapliczka przydrożna przy ul. Sosnowej 2, mur., 1906 r.Pobierz

Stara Niedziałka

32. Dwór przy ul. Mazowieckiej 44, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. zab. 332 z 1983 r.Pobierz

33. Park dworski, 2 poł. XIX w., nr rej. zab. 332 z 1983 r.Pobierz

34. Dom nr 44 w zespole dworskim, 2 poł. XIX w.Pobierz

35. Spichlerz z zespole dworskim, drewn., pocz. XX w.Pobierz

36. Wiatrak w zespole dworskim, drewn., pocz. XX w.Pobierz

37. Kapliczka przydrożna przy ul. Mazowieckiej 178, mur., l. 30-XX w.Pobierz

38. Kapliczka przydrożna przy ul. Zielonej 36, mur., 1945 r.Pobierz

Stare Zakole

39. Dwór przy ul. Wspólnej 33, mur., XIX/XX w.Pobierz

40. Pozostałości parku dworskiego, XIX/XX w.Pobierz

Tartak

41. Dom nr 4, drewn., 2 poł. XIX w.Pobierz

Zamienie

42. Dróżniczówka przy ul. Kołbielskiej 80, mur., pocz. XX w.Pobierz

Żuków

43. Kapliczka przydrożna przy ul. Kościelnej nr 6, mur., l. 20-XX w.Pobierz

Źródło: https://www.minskmazowiecki.pl/1242,gminna-ewidencja-zabytkow