Dzień Strażaka

Dzień Strażaka w Polsce został ustanowiony w 2002 roku przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.  Święto obchodzone jest w dniu upamiętniającym męczeńską śmierć świętego Floriana, patrona strażaków i osób wykonujących zawody związane z ogniem.

Ciekawostki, czy wiesz, że …

  • pierwotnie strażą pożarną (ogniową) nazywano oddział specjalizujący się głównie w walce z pożarami, obecnie zajmuje się wszystkimi zagrożeniami związanymi z prewencją i walką z zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego,
  • w Polsce do Ochotniczej Straży Pożarnej należy 700 tys. osób, z czego 100 tys. należy do młodzieżowych drużyn pożarniczych,
  • w Polsce straż pożarna uformowała się w roku 1836,
  • według jednej z teorii czerwień wozów strażackich wynika z faktu, iż kiedyś farba czerwona była najtańsza, druga teoria mówi, że kolor czerwony przykuwa wzrok, jest wyraźny, tak, aby wozy strażackie były widoczne na ulicy,
  • Dalmatyńczyki dawniej były pierwszymi syrenami strażackimi,
  • wskazuje się, że po raz pierwszy wąż strażacki został użyty w starożytnej Grecji. Według greckiego pisarza Apollodorusa konstrukcja najstarszego węża składała się z długiego jelita wołu, którego jeden z końców mocowano do moczonego w wodzie pęcherza. Kiedy pęcherz był wyciskany, woda płynęła przez jelito i docierała prosto „do miejsc narażonych na ogniste strzały”.