Zasady funkcjonowania w czasie epidemii

Uprzejmie informujemy, że w bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek 
oraz działalność czytelni w reżimie sanitarnym.


w bibliotece może przebywać maksymalnie 10 osób                 z wyłączeniem bibliotekarzy, 
przed wejście do biblioteki prosimy o dezynfekcję dłoni lub założenie rękawiczek jednorazowych,
w bibliotece obowiązuje nakaz zakrywania maseczką ust i nosa,
prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od siebie.