Aktualności

audiobooki kody QR
ebooki kody QR

15 marca 2022 roku Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki zs. w Stojadłach zorganizowała eliminacje gminne 45. edycji Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Do konkursu zgłosiło się 17. uczniów ze szkół gminy Mińsk Mazowiecki.

Komisja konkursowa w składzie Elżbieta Chabiera, Katarzyna Jastrzębska i Wiesława Leszczyńska-Buczek, wybrała 6. uczestników do udziału w eliminacjach powiatowych konkursu, który odbędzie się 24 marca w Mińsku Mazowieckim. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, pozostali uczestnicy – drobne upominki.

Do etapu powiatowego zakwalifikowały się następujące osoby:

 1. Antoni Bartnicki – kl. 3A SP Stojadła
 2. Dawid Ciąćka – kl. 2B SP Janów
 3. Matylda Olesiejuk – kl.4 SP Brzóze
 4. Michał Sabak – kl. 5B SP Janów
 5. Aleksandra Fabijańska – kl.7 SP Marianka
 6. Zuzanna Ostrowska – kl.7 SP Brzóze

Gratulujemy!

Etap powiatowy konkursu odbędzie się 24 marca 2022 roku w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim. Przesłuchania rozpoczną się o godz. 9.00 w kolejności kategorii wiekowych.
Orientacyjne godziny przesłuchań będą podane na życzenia zainteresowanym telefonicznie (25 758 39 17) po 21 marca 2022 r.

WYBRANE ŹRÓDŁA DOSTĘPU DO KSIĄŻEK:

 • Rozmówki ukraińsko-polskie / Українсько-польcький РОЗМОВНИК
  wyd. Klett Polska, Poznań 2021
  – zawierają słowa, wyrażenia i zwroty pozwalające na swobodną komunikację w najważniejszych codziennych sytuacjach oraz praktyczne informacje o życiu w Polsce
 • Ilustrowane książki dla dzieci, o tym jak rozmawiać o wojnie, udostępniane dzięki Stowarzyszeniu Osvitoria
  pobierz 70 książek
DARMOWE KSIĄŻKI DLA DZIECI
 • Strona BaraBooka
  – ilustrowane książki dla dzieci w wieku 3+, 6+ i 9+ do pobrania

Źr. https://lustrobiblioteki.pl/solidarnizukraina/ksiazki-w-jezyku-ukrainskim/

Niezwykłe spotkanie z uczniami klasy 7 w naszej bibliotece. Rozmawialiśmy o książkach dla młodzieży, zaletach czytania i szerokiej ofercie bibliotecznej. Poruszyliśmy także aktualny temat wojny i okazaliśmy solidarność z Ukrainą.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie!

ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ – МАЗОВЕЦЬКЕ ВОЄВУДСТВО/
Pomoc dla obywateli Ukrainy – Województwo Mazowieckie

Інфолінія для допомоги в Мазовецькому воєвyдстві –

номер 987

Infolinia o pomocy w województwie mazowieckim –

numer 987

Загальнопольська інфолінія під номером

+48 47 721 75 75

Infolinia ogólnopolska pod numerem 

+48 47 721 75 75

Więcej na: https://www.minskmazowiecki.pl/2143,-

Szanowni Państwo, wojna na Ukrainie trwa. Cała Polska, w tym mieszkańcy naszej gminy są zaangażowani w akcje udzielania pomocy ludziom uciekającym przed wojną oraz Tym, którzy zostali na terenie Ukrainy. Ważne jest, by ta pomoc była skoordynowana i trafiła tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Rząd RP utworzył specjalną stronę internetową, na której można:

 • zgłosić chęć pomocy – zgłoszeń mogą dokonywać osoby prywatne, organizacje pozarządowe oraz firmy;
 • poszukać pomocy – będąc obywatelem Ukrainy w Polsce lub będąc na Ukrainie.

Zachęcam do odwiedzenia strony: www.pomagamukrainie.gov.pl

Wszystkie osoby, które prowadzą działania pomocowe dla osób przybywających z Ukrainy, przede wszystkim te, które przyjęły takie osoby pod swój dach, prosimy o przekazanie informacji o tym fakcie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim pod nr: +48 25 756 25 79 lub na adres e-mail: gops@gops.minskmazowiecki.pl.
W informacji, prosimy o podanie danych dotyczących przyjętych osób, tj.:

 1. Liczby osób
 2. Wieku
 3. Płci
 4. Obecnego miejsca pobytu

Dane pozwolą na zapewnienie pomocy i bieżącą ocenę potrzeb osób przebywających na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Gminy Mińsk Mazowiecki

Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszystkich potrzebach ludności ukraińskiej przebywającej na terenie naszej gminy poprzez strony internetowe oraz portal społecznościowy Facebook. Po analizie sytuacji będziemy prowadzić skoordynowanie zbiórki środków pierwszej potrzeby i innych potrzebnych rzeczy.

Możliwość przyjęcia obywateli Ukrainy uciekających przed wojną do własnych domów i lokali

Na terenie naszej gminy są wyznaczone miejsca pobytu dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Obecnie są jeszcze wolne miejsca dla osób przybywających na teren naszej gminy. Istnieje prawdopodobieństwo, że z czasem ilość osób przybyłych będzie większa od liczby dostępnych miejsc. Dlatego prosimy mieszkańców naszej gminy, którzy mają możliwości lokalowe i chcą przyjąć uchodźców, aby zgłaszali takie informacje do naszej bazy pod nr +48 25 756 25 79 lub na adres e-mail: gops@gops.minskmazowiecki.pl . Bardzo prosimy aby w informacji wskazać okres, na jaki mogą Państwo udostępnić lokum oraz ilość osób, którą mogą Państwo przyjąć.

Źr. www.minskmazowiecki.pl

W imieniu Dyrekcji Muzeum Niepodległości i w związku z Rokiem Władysława Bartoszewskiego udostępniamy link do filmu pt. „Warto być przyzwoitym”, który miał swoją premierę 19 lutego 2022 roku na kanale youtube Muzeum Niepodległości w 100. rocznicę urodzin Profesora.

Głównym tematem nagrania jest działalność konspiracyjna autora „Warszawskiego pierścienia śmierci” podczas II wojny światowej.
Nagranie zostało zrealizowane w Muzeum Więzienia Pawiak, oddziale Muzeum Niepodległości.
Wzięli w nim udział:
prof. Władysław Teofil Bartoszewski – syn Władysława Bartoszewskiego,
dr Beata Michalec – zastępca dyrektora Muzeum Niepodległości,
Kacper Pietrusiński – radny m.st. Warszawy,
Joanna Gierczyńska – kierownik Muzeum Więzienia Pawiak.
Zapraszamy do wysłuchania wspomnień o Profesorze.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=7a0eflZEihg

Władysław Bartoszewski
FOT. Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, ustanowiony 19 lat temu przez UNESCO. Jego celem jest ochrona różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

W Polsce w ramach obchodów tego święta zorganizowano m.in. kampanie społeczno-edukacyjne „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, czy „Język polski jest ą-ę”, przypominające o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków. Mają one uświadomić , że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika i każdy z nas jest za nią odpowiedzialny.

Poniżej propozycje książkowe związane z tematem autorstwa znanych językoznawców. Wśród nich “Potyczki z polszczyzną”, “Słownik ojczyzny polszczyzny”, “Mój język prywatny” i wiele innych.

Książki o języku polskim.

Słuchowisko z cyklu „Opowiastki językowe”, w którym obok trójki głównych bohaterów ważną rolę odgrywa język polski.

Źr. www.nck.pl, www.jezykojczysty.pl, audycjekulturalne.pl

Czy wiesz, że w zbiorach naszej biblioteki w dziale Regionalia znajdziesz materiały, dokumenty oraz dzieła dotyczące naszego regionu? Ich tematem jest historia i kultura lokalna spisana na podstawie źródeł historycznych, wspomnień mieszkańców oraz fotografii.

Posiadamy ponad 300 woluminów literatury regionalnej. Pozycje najczęściej otrzymujemy nieodpłatnie od autorów związanych z powiatem mińskim, za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim (pełniącej rolę biblioteki powiatowej).

W roku 2021 do naszych zbiorów trafiły m.in.:
1. Czajka S. Sienniczanie w bitwie warszawskiej 1920 roku, Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy, 2020.
2. Dziedzictwo kulturalne : produkt lokalny atrakcją turystyczną, Fotopia, 2020.
3. Gmina Jakubów : alfabet wspomnień, Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie, 2020.
4. Kłos L. Włodarze Mińska Mazowieckiego XIX – XXI wiek, Muzeum Ziemi Mińskiej, 2020.
5. Na cegle pisane : historia miasteczka Cegłów, Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie, 2021.
6. Nowik A.M. Mensko : źródła pisane, Muzeum Ziemi Mińskiej, 2021.
7. Rocznik Mińskomazowiecki. T. 28, TPMM, 2020.
8. 30 lat Gminy Dobre : 1990-2020, Paweł Drzewiński Dobryprojekt, 2020.

Dostępne już wkrótce:
1. Grzesiak Z. 600 lat Parafii Pw. NNMP w Mińsku Mazowieckim, Poligrafia wydawnictwo Żelazo, 2021.
2. Kuć B.  Miejsca pamięci narodowej Gminy Stanisławów, Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne, 2021.
3. Mińsk Mazowiecki i okolice w gazetach polskich z lat 1825-1939 ze zbiorów Muzeum Ziemi Mińskiej, Muzeum Ziemi Mińskiej, 2021.
4. Sumińska A. Spotkanie z Mińskiem Mazowieckim, Fotopia, 2021.
5. VI wieków Mińska Mazowieckiego, Tom 3. Mińsk Mazowiecki w XVI-XVIII wieku,
Muzeum Ziemi Mińskiej, 2021.

Oferujemy również czasopisma o tematyce lokalnej: Co słychać?, Głos Ziemi Mińskiej, Mazowsze. Serce Polski.

Wszystkich miłośników literatury regionalnej zapraszamy do biblioteki.

książki
książki na półce

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki zaprasza uczniów szkół gminnych do udziału w 45. edycji Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Pierwsze etapy to przesłuchania szkolne, gminne i powiatowe:

 • do 11 marca 2022 r. – eliminacje w poszczególnych szkołach gminnych;
 • 15 marca, godz. 10.00 – eliminacje gminne w Bibliotece Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki zs. w Stojadłach;
 • 24 marca, godz. 9.00 – eliminacje powiatowe w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim.

Wyłonieni zwycięzcy zmierzą się w finale, który odbędzie się 9 i 10 kwietnia 2022 r.
w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie. Zwieńczeniem konkursu będzie koncert finałowy laureatów tegorocznej edycji 24 kwietnia, również w siedzibie MIK.

plakat Konkurs recytatorski

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu:
www.mik.waw.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-45-konkursie-recytatorskim-warszawska-syrenka.

Do góry