Jesteś tutaj:

Kategoria: Dziedzictwo kulturowe gminy

26 kwietnia 2022 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej odsłonięto tablicę upamiętniającą postać Kazimierza Przekory zamordowanego za pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej.
Uroczystość odbyła się w ramach programu Instytutu Pileckiego „Zawołani po imieniu”, którego celem jest wydobycie z niepamięci historii Polaków, którzy za ratowanie Żydów skazanych na Zagładę zapłacili życiem własnym i swoich najbliższych.

Napis na tablicy:

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca
Jan Paweł II

PAMIĘCI KAZIMIERZA PRZEKORY
ZAMORDOWANEGO PRZEZ NIEMCÓW
2 LIPCA 1943 ROKU
ZA POMOC ŻYDOM

PAMIĘCI ZAMORDOWANYCH
TRZECH NIEZNANYCH Z IMIENIA ŻYDÓW
KTÓRYM POMAGAŁ

Mieszkańcy
Instytut Pileckiego
Huta Mińska
Kwiecień 2022 roku

Miejsce pamięci Kazimierza Przekory

Kazimierz Przekora  (1900-1943) – s. Feliksa i Kazimiery z d. Stolarczyk, ur. 14.08.1900 r. we Włodawie, woj. lubelskie.
13.11.1918 r. dołączył jako ochotnik do tworzącego się na Lubelszczyźnie 7. Pułku Ułanów i walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie pozostał w Pułku awansując 01.12.1922 r. do stopnia plutonowego, dwa miesiące później mianowany podoficerem zawodowym.
15.11.1924 r. zawarł związek małżeński z zamieszkującą w Hucie Mińskiej Heleną Miąsek. Przez pewien czas mieszkał tam wraz z małżonką, następnie przeprowadzili się do Mińska Mazowieckiego.
W 1925 r. ukończył szkołę podoficerską Ciężkich Karabinów Maszynowych. W czasie trwającej 21 lat służby w 7. Pułku Ułanów Lubelskich zajmował różne stanowiska, m.in. zastępcy dowódcy plutonu, szefa szwadronu, podoficera kancelarii dowódcy pułku, kierownika magazynu żywnościowego.

Otrzymał następujące odznaczenia:

  • Krzyż Walecznych za wojnę polsko-bolszewicką
  • Brązowy Krzyż Zasługi
  • Medal pamiątkowy za wojnę 1918-1921
  • Medal pamiątkowy 10-lecia odzyskania niepodległości
  • Brązowy Medal za długoletnią służbę
  • Łotewski Medal pamiątkowy 1918-1928

Na wojnę 1939 r. wyruszył z drugim rzutem 7. Pułku Ułanów Lubelskich jako starszy wachmistrz i brał udział w walkach na Lubelszczyźnie. Po rozwiązaniu oddziału pod koniec września powrócił do domu. W czasie wojny ponownie zamieszkał w Hucie Mińskiej.
02.07.1943 r. w wyniku obławy zorganizowanej przez Niemców na tzw. „obszarze politycznym” obejmującym Hutę Mińską, Cielechowiznę i Gliniak, został zatrzymany, a następnie rozstrzelany przez niemieckich żandarmów za ukrywanie Żydów.

Źródło:

Fedorowicz P., SYLWETKI. Kazimierz i Antoni Przekora, Rocznik Mińskomazowiecki, t. 26, 2018, ISSN 1232-633X.

https://instytutpileckiego.pl/pl/instytut/kalendarz/upamietnienie-kazimierza-przekory

Czy wiesz, że w zbiorach naszej biblioteki w dziale Regionalia znajdziesz materiały, dokumenty oraz dzieła dotyczące naszego regionu? Ich tematem jest historia i kultura lokalna spisana na podstawie źródeł historycznych, wspomnień mieszkańców oraz fotografii.

Posiadamy ponad 300 woluminów literatury regionalnej. Pozycje najczęściej otrzymujemy nieodpłatnie od autorów związanych z powiatem mińskim, za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim (pełniącej rolę biblioteki powiatowej).

W roku 2021 do naszych zbiorów trafiły m.in.:
1. Czajka S. Sienniczanie w bitwie warszawskiej 1920 roku, Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy, 2020.
2. Dziedzictwo kulturalne : produkt lokalny atrakcją turystyczną, Fotopia, 2020.
3. Gmina Jakubów : alfabet wspomnień, Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie, 2020.
4. Kłos L. Włodarze Mińska Mazowieckiego XIX – XXI wiek, Muzeum Ziemi Mińskiej, 2020.
5. Na cegle pisane : historia miasteczka Cegłów, Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie, 2021.
6. Nowik A.M. Mensko : źródła pisane, Muzeum Ziemi Mińskiej, 2021.
7. Rocznik Mińskomazowiecki. T. 28, TPMM, 2020.
8. 30 lat Gminy Dobre : 1990-2020, Paweł Drzewiński Dobryprojekt, 2020.

Dostępne już wkrótce:
1. Grzesiak Z. 600 lat Parafii Pw. NNMP w Mińsku Mazowieckim, Poligrafia wydawnictwo Żelazo, 2021.
2. Kuć B.  Miejsca pamięci narodowej Gminy Stanisławów, Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne, 2021.
3. Mińsk Mazowiecki i okolice w gazetach polskich z lat 1825-1939 ze zbiorów Muzeum Ziemi Mińskiej, Muzeum Ziemi Mińskiej, 2021.
4. Sumińska A. Spotkanie z Mińskiem Mazowieckim, Fotopia, 2021.
5. VI wieków Mińska Mazowieckiego, Tom 3. Mińsk Mazowiecki w XVI-XVIII wieku,
Muzeum Ziemi Mińskiej, 2021.

Oferujemy również czasopisma o tematyce lokalnej: Co słychać?, Głos Ziemi Mińskiej, Mazowsze. Serce Polski.

Wszystkich miłośników literatury regionalnej zapraszamy do biblioteki.

książki
książki na półce

12 listopada 2021 r. na terenie szkoły podstawowej w Starej Niedziałce posadzono dąb pamięci oraz odsłonięto tablicę upamiętniającą postać funkcjonariusza Policji Państwowej aspiranta Stanisława Rokickiego.

Wydarzenie odbyło się w ramach akcji „Katyń… Ocalić od zapomnienia”.

Napis na tablicy:

DĄB PAMIĘCI
DLA UHONOROWANIA
ASPIRANTA STANISŁAWA ROKICKIEGO
UR. 12 IX 1910 R. W KAROLINIE
ZAMORDOWANEGO PRZEZ NKWD
W TWERZE W 1940 R.

STARA NIEDZIAŁKA, 12 XI 2021 R.

asp. Stanisław ROKICKI (1910-1940) – s. Franciszka i Ewy z Płochockich, ur. 12.09.1910 r. w miejscowości Karolina.
W policji od 1934 r. Służbę pełnił w woj. łódzkim. Od 1938 r. – i nadal we wrześniu 1939 r. – w Rezerwie Pieszej w Łodzi. Jeniec obozu w Ostaszkowie zamordowany przez NKWD wiosną 1940 r. w Kalininie (obecnie Twer), spoczywający na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Źródło:

Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, t. 2, L. 023/5 (79), 3946, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2006 [link].

www.katyn-pamietam.pl

Do góry